Personelimiz Mustafa DURAN’ın Ataması

Belediyemiz personeli Harita Mühendisi Mustafa DURAN Görevde Yükselme Yönetmeliğin 12.
ve Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin
14. Maddesi kapsamında, 24.09.2017 tarihinde açıklanan görevde yükselme sınavı sonucunda 75 puan
ve 13.12.2017 tarihinde Belediyemizde yapılan sözlü sınavda da 90 puan almıştır. Yazılı ve sözlü
sınavların ortalaması 82,5’dir.

Bilgilerinize duyurulur.

Ali Kemal MERT
Belediye Başkanı