Birimler

  

                      YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

.  Levent ŞAHİN                                   .  Yazı İşleri Müdürü

.  Erkan ŞİMŞEK                                   .  Şef

.  Şeniz KILIÇ                                        .   Büro  Elemanı

                     DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜGÜ

.  Yaşar MERT                                       .  Destek Hizmetleri Müdürü

.  Dursun NAMLI                                   . Şef

.  İlhan GENÇ                                         .  Şef

.  Ümit KATIRCI                                      . V.H.K.İ

.  Adil   TOP                                             . Ambar Memuru

                      İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

.  Mustafa DURAN                                  .  İmar ve Şeh.Müd.V

.  Necdet ÇAKIR                                       .  Teknisyen

                         FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

.  Kadir BAYAZIDOĞLU                           .  Fen İşleri Müdürü

.  Engin TAŞ                                               .  Tekniker

.  Hüseyin TOP                                          .  Şef

                         MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

.  Ali GENÇ                                                  .  Mali Hiz.Müd.V.

.  Medet TOP                                             .  Çözümleyici

.  Adnan ÇAKIR                                          .  Memur

.  İsmet  DEMİREL                                         .  Memur

.  Şükrü Günay                                               .  Eğitmen

.  Begüm MERT                                              .  Ekonomist

                                            ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

.  Remzi AY                                                     .  Zabıta Amiri

.  Tekin ÖZÇELİK                                            .  Komiser

.  Haydar TUNÇ                                             .  Zabıta Memuru

.  Haydar TUNÇ                                             .  Zabıta Memuru

.  Dursun Ali DURAK                                    .  Zabıta Memuru

                                      EVLENDİRME MEMURLUĞU

.  Gökhan ALTUN                                          .  Şef

                                      HALKLA İLİŞKİLER  BİRİMİ

.  Kenan TOP                                                  .  Eğitmen

                                       ÖZEL KALEM BİRİMİ

.  Pınar TEPE                                                   .  Sekreter

.  Volkan ERKOÇ                                            .  Şoför 

.  E-posta   Bilgi                                                .  volkanerkoc52@hotmail.com