696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği, Taşöronda Çalışan İşçilerin Belediyemiz Bünyesindeki Şirkete İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Başvuru Sonuçları.

Dökümanın PDF’si için tıklayın:

Başvurusu Kabul Edilenler (2)

İŞİN ADI
İHALE KAYIT NO
YÜKLNİCİ
KOMİSYON
KARARI
BELEDİYEMİZ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI
KAPSAMINDA 55 İŞÇİNİN 04/12/2017 TARİHİ İTİBARİYLE
ÇALIŞTIKLARINDAN BAŞVURULARININ KABULÜNE, 1 KİŞİNİN İSE
11/12/2017 TARİHİNDE GİRİŞİ OLDUĞUNDAN BAŞVURUSUNUN
REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR.
GÖLKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESPİT KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILAN
GÖLKÖY BELEDİYESİ HİZMET ALIM İHALESİ
2015/11445
ÇELİKLER TEM.İNŞ.PET.BİLG. SAN TİC.LTD.ŞTİ VE SERHAY AYKUT İŞ ORTAKLIĞI
T.C.
GÖLKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
İ L A N
24/12/2017 tarihli Resmi Gazatede yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Pesonel Çalıştırılmasına Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan
İşçilerin Sürekli İşçi adroların veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statülerine Geçirilmelerine
İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerin Uygulanmasına
Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğ’de belirtilen kriterler dahilinde Belediyemiz tarafından
oluşturulan Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme sonucunda; 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 24.Maddesinden faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan
teşoran işçilerimizin başvuru formlarının tam ve eksiksiz şekilde doldurulduğu, yapılan beyanların
aranılan şartlara uygun olduğu ve sigorta verileri incelenmesine karar verilmişti. Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğü tarafından gönderilen İlgili yazılar gereği Sürekli işçi statüsüne geçecek işçilerin
emeklilik şartını taşıyan işçilerin olmadığı, işçilerin çalışmış olduğu Hizmet alım İşi İhalesinin 4734
sayılı Kamu İhale Kanunun 62.maddesinin (e) bendinin 2 nolu alt bendinde belirtildiği gibi;
İNCELEME SONUCUNDA OLUŞTURULAN LİSTE
olması nedeniyle 55 kişininn kabul edilmesine 1 kişinin giriş tarihinin 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin mezkur Tebliğin İlan Başlıklı 35. maddesi gereğince, www.golkoy.bel.tr adresinde
yayımlanmasına Tespit Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiştir. 19/02/2018
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği, Taşöronda
Çalışan İşçilerin Belediyemiz Bünyesindeki Şirkete İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Başvuru
Sonuçları.
Tespit Komisyonu, Komisyon Başkanının başkanlığında 19/02/2018 tarihinde saat: 11.00’de
toplanarak;
KARAR TARİHİ: 19/02/2018
KARAR NO:2
İŞLERE İLİŞKİN HİZMET ALIM NİTELİĞİNDE
2- PERSONELLERİN ÇALIŞMA SAATLERİNİN TAMAMININ İDARE İÇİN KULLANILDIĞI
3- YAKLAŞIK MALİYETİNİN TAMAMININ İŞÇİLİK GİDERİ OLDUĞU
4- YIL BOYUNCA DEVAM EDEN VE NİTELİĞİ GEREĞİ SÜREKLİLİK ARZ EDEN
1- İHALEDÖKÜMANINDA PERSONEL SAYILARININ BELİRLENDİĞİ
Başvurusu Kabul Edilenler
Sıra no Adı Soyadı Başvuru Durumu
1 BARIŞ GÜNEŞ Kabul
2 SERVET TÜRKMEN Kabul
3 BARIŞ YILDIRIM Kabul
4 KEMAL KARAGÖZ Kabul
5 MEDET ÇELİK Kabul
6 MURAT CAN ÇAPAN Kabul
7 CUMALİ KARAMEŞE Kabul
8 ÖNDER AKSU Kabul
9 SERKAN NAMLI Kabul
10 SAYDAM NAMLI Kabul
11 MURAT OSMANOĞLU Kabul
12 VOLKAN ERKOÇ Kabul
13 ORHAN KARADAŞ Kabul
14 AYHAN KAMİLOĞLU Kabul
15 AHMET ÇAKICI Kabul
16 COŞKUN YÜCEL Kabul
17 YAĞMUR DEMİREL Kabul
18 EROL KATIRCI Kabul
19 ÖZAY ÇALIŞKAN Kabul
20 MEHMET GÜNAY Kabul
21 İSMET GÜNAY Kabul
22 CEMALİ ER Kabul
23 İSMAİL ER Kabul
24 ÖZGÜR GENÇ Kabul
25 ÜMÜT KUTLUHAN Kabul
26 İSA BİNGÖL Kabul
27 DURSUN TOP Kabul
28 YENER TUNÇ Kabul
29 DAVUT TUNÇ Kabul
30 FATİH DİPKÖY Kabul
31 SELAT AKKOZ Kabul
32 GÜRSEL TÜRK Kabul
33 HASAN BEĞEN Kabul
34 MEHMET TAŞKIN Kabul
35 ERHAN DALKIÇ Kabul
36 İLYAS KARADEMİR Kabul
37 TAYFUN AVCI Kabul
38 OSMAN DENİZ Kabul
39 NURETTİN ÇİÇEK Kabul
40 OKTAY KAYHAN Kabul
41 RAŞİT BAĞDATLIOĞLU Kabul
42 YAŞAR AKKAYA Kabul
43 ADEM AKKAYA Kabul
44 HALİL AKKAYA Kabul
45 UĞUR ÇELENK Kabul
46 SEÇKİN ŞİMŞEK Kabul
47 SİNAN GÜRKAN Kabul
48 HAYRULLAH KESTANE Kabul
49 ERSUNAR ATEŞ Kabul
50 SEZGİN AKKOYUN Kabul
51 SEBAHATTİN AKKOYUN Kabul
52 OKTAY ŞAHİN Kabul
53 OKTAY AYDOĞAN Kabul
54 SELİM YILDIZ Kabul
55 CEMAL ERDUVAN Kabul
Tc Kimlik No Adı Soyadı Başvuru Durumu
1 İBRAHİM YAPICI Red
Başvurusu Kabul Edilmeyenler

Red Nedeni
ŞİRKETE GİRİŞ TARİHİ
04/12/2017 DEN SONRA
11/12/2017 TARİHİNDE
GİRİŞ YAPILDIĞINDAN 696
SAYILI KHK GEREĞİ
REDDEDİLMİŞTİR.
Başvurusu Kabul Edilmeyenler